top of page

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje

 Jungia visus lietuvius, lietuvių kilmės ir kitus žmones kilusius iš Lietuvos kaip kultūrinis informacinis centras didžiajame Niujorke, kaip vieta jų veiklai,

 

Tevyne1.jpg

Įkurta 1886 metais, SLA yra seniausia iki šių dienų tebeveikianti lietuvių organizacija pasaulyje. Ją sukūrė lietuvių emigrantai norėdami padėti tiek sau, tiek tik ką atvykusiems iš Lietuvos į Ameriką tautiečiams sveikatos draudimu, o vėliau ir piniginėmis paskolomis. Organizaciją įkūrė DR. Jonas Šliupas su tikslu išsaugoti Lietuvišką kultūrą, kalbą, suteikti lietuvišką išsilavinimą. Taip pat padėti išlikti lietuviškoje kultūroje įsiliejant į amerikietišką visuomenę.

1910 metais SLA įsigyjo keturių aukštų pastatą Manhattene kuriame įsikūrė organizacijos įstaigos, laikraščio Tėvynė redakcija ir spaustuvė.

  1896 metais pradėtas leisti laikraštis Tėvynė, kuris lietuviškai pateikdavo žinias tiek apie Ameriką, tiek ir apie visą pasaulį. Ypač daug rašė apie SLA ir apie amerikos lietuvių gyvenimą.

Metų bėgyje SLA keitėsi prisitaikydama tiek prie narių poreikiu, tiek prie Amerikos pasikeitimų. Organizacija kūrė lietuviškas mokyklas, leido knygas, rėmė studentus, našlaičius ir lietuviu kultūra čia ir Tėvynėje,

2015 metai SLA pardavė sveikatos draudimą ir tapo ne pelno siekianti visuomeninė organizacija. Pirmame aukšte salė buvo pertvarkyta į erdvę kurioje vyksta parodos, paskaitos, susitikimai, kiti kultūriniai renginiai.

Šiandien SLA archyve yra saugomi visų jos narių sąrašai, Tėvynės ir kiti, su organizacija susiję, leidiniai, knygos, fotografijos.

SLAartspace.jpg
LAA307 page 3.jpeg
bottom of page