top of page

TARYBOS PIRMININKAS

G. Saulius Sirusas

TARYBOS NARIAI

Valdas Buožys

Antanas Dambriūnas

Rimvydas D. Glinskis

Laima Mihailovich

Diana Norkienė

Rūta Pauliukaitytė

Organizacijos valdytoja

Laima Mihailovich

PAREIGOS

Laima Mihailovich

Prezidentė

Rimvydas D. Glinskis

Vice Prezidentas,

Teisės patarėjas

G. Saulius Sirusas

Iždininkas

Valdas Buožys

Executive Secretary

-Audrone Overas

Sekretorė

 

 

 

Nicholas A. Boxter. CPA

Finansų konsultantas

Rutã Pauliukaitytė

Event Coordinator

  • Instagram

Check out our instagram page!

bottom of page